Uw makelaar

Jan Makelaar Verzekeringen bvba
Oudestraat 29
Deinze
T: 0495226924
W: http://www.webassur.be
E: info@webassur.be
FSMA: 012347 A-cB

Sparen of beleggen: profielbepaling

Om een analyse te maken van uw verlangens en behoeften, stellen wij u enkele wettelijk verplichte vragen. Het is belangrijk dat u alle gekende informatie meedeelt die van belang zijn voor het bepalen van uw verlangens en behoeften.

Alle velden met een * zijn verplichte velden.

[?]
[?] U kan uw rijksregisternummer terugvinden op de achterzijde van uw ID kaart

A. Kennis en ervaring

1. Opleiding en kennis

Hebt u vanuit uw opleiding of via zelfstudie specifieke kennis opgebouwd over financiën?

2. Beroep en kennis

Hebt u beroepsmatig specifieke kennis opgebouwd over financiën?

3. Ervaring en interesse

Op welke manier informeert u zich over de financieel-economische wereld?

Kennis en ervaring per product

Kruis de producten aan die u kent, waarbij kennen betekent dat u een goed idee hebt van de risico’s, het verwachte rendement en de fiscale kenmerken van de beleggingen die in deze categorie thuishoren.

3A. Kennis van spaar- en beleggingsverzekeringen


Kruis de producten aan die u kent [?]
[?] waarbij kennen betekent dat u een goed idee hebt van de risico’s, het verwachte rendement en de fiscale kenmerken van de beleggingen die in deze categorie thuishoren
Kruis de producten aan waarin u momenteel belegt of waarin u de afgelopen 5 jaar heeft belegd
Occasioneel Regelmatig Volume van de belegging [?]
[?] gelieve een indicatie te geven van de ordegroottes van de geïnvesteerde bedragen)
Levensverzekering met gewaarborgd rendement (Tak-21-spaarverzekering)
Levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak-23 beleggingsverzekering)
Levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, maar met bescherming van het geïnvesteerd kapitaal, gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak-23 beleggingsverzekering)
Levensverzekering die een luik met gewaarborgd rendement combineert met een luik zonder gewaarborgd rendement (Tak-21/Tak-23-beleggingsverzekering)
De mogelijke onderliggende activa waarin een Tak-23 verzekering kan beleggen Aandelen
Obligaties en andere vastrendende producten (bvb kasbons, termijnrekeningen,...)
Andere (te preciseren)
Kapitalisatiecontract met gewaarborgd rendement (Tak-26-spaarverzekering)

3B. Kennis van andere financiële producten


Preciseer welke andere financiële producten u kent [?]
[?] waarbij kennen betekent dat u een goed idee hebt van de risico’s, het verwachte rendement en de fiscale kenmerken van de beleggingen die in deze categorie thuishoren.
Kruis de producten aan waarin u momenteel belegt of waarin u de afgelopen 5 jaar heeft belegd
Occasioneel Regelmatig Volume van de belegging [?]
[?] gelieve een indicatie te geven van de ordegroottes van de geïnvesteerde bedragen)
Kent u andere financiële producten? Zo ja, gelieve te preciseren welke en per categorie aan te geven of u hierin reeds belegt of heeft belegd in de afgelopen 5 jaar.

B. Financiële situatie

4. Vermogen: Roerende goederen

Wat is de waarde van uw roerend vermogen (cash, spaar- en zichtrekening, levensverzekering, obligaties, aandelen en andere beleggingen)?

5. Vermogen: Onroerende goederen

Bent u eigenaar van een onroerend goed (huizen, appartementen, bouwgronden)?

6. Inkomenssituatie

6A. Wat is uw maandelijks netto-inkomen (loon, uitkeringen, huurinkomsten, intresten)?

6B. Hoeveel bedragen uw regelmatige maandelijkse lasten (lening aflossen, huur, energiefacturen, huishouden)?

7. Mogelijkheid tot sparen

Hoeveel kunt u maandelijks sparen, rekening houdend met uw regelmatige uitgaven (energiefacturen, huishouden, lening aflossen, …)?

8. Verwachting evolutie financiële situatie

Hebt u momenteel objectieve indicaties dat uw financiële situatie binnen een termijn van 1 jaar zal wijzigen?

C. Financiële doelstellingen

9. Wat is uw belangrijkste spaar- en/of beleggingsdoelstelling?

10. De termijn van uw doelstelling

Wat is uw spaar- en/of beleggingshorizon?

D. Uw houding t.o.v. risico

11. Welke beschrijving past het best bij uw spaar- en/of beleggingsvoorkeuren?

12. Hoe zou u reageren indien uw spaar- en/of beleggingsverzekering op korte termijn sterk zouden dalen?

13. Hoe zou u reageren op schommelingen van uw spaar- en/of beleggingsverzekering doorheen de looptijd van de overeenkomst?

14. Als de spaar- en/of beleggingsverzekering die u voor ogen heeft, fors lager zou uitkomen dan verwacht, kunt u dat dan opvangen met ander inkomen en/of vermogen?